Wu-Wei



fagyban elmúló

örökzöld levelek

vágytalansága

Ars Poetca 2



Elcsendesedem.

Nem tudom merre vezet

a homály éve.

Illúzió



Folyóvízben a

fák mélyen gyökereznek.

Érzékcsalódás.

Figyelmeztetés



ha biztos lábon

állsz, vigyázz, hogy el ne ess

vésd az elmédbe

21 gramm



gondviselő és

súlytalan tenyeredben

ébred a lélek

Vágytalanság



hallgatom a tél

szépségének dalát és

nem várok semmit

Bizalom



Mélységes csendben,

átölelt a végtelen.

Ráhagyatkozás.

Lét



elcsendesültek

a nyughatatlan vágyak

lételfogadás

Elszenderedés



nemes és tiszta

magatartási formák

elszenderültek

Fagy



megzavarodott

céltalan gondolatok

mind eltévedtek

Lépcsők



kontrasztos tájban

halad a néma vándor

ismeretlenség…

B.Ú.É.K.



Megsemmisülő

széttaposott emlékek

Boldog Új Évet!

Mozdulatlanság



Elcsendesültek

az elme játékai.

Örök barátság.

Pillantás



csendben suttogó

időtlen pillanatok

megállítottak

Horizont



Téli álmokban
elcsendesülő vágyak.
Mozdulatlanság


Hála



várakozásban

felénk tartó oltalmak

elégtétele

Beteljesülés



Fák ölelkeznek

a hideg téli parkban.

Megbocsájtások…

Kedély




Tornyokon kacér

ágak szerelmeskednek.

Boldog délelőtt.

Realitás



Délben dalol a

táj csendes szívverése.

A tudat tiszta.

Dimenzióváltás


Széles idősík

átalakult a térben.

Gondolat örvény.

Szabadság



Vastag jégréteg

megtörött a napfényben.

Szabad lélegzet.

Téli álom



kopár fa alatt

befagyott patak vize

álmát ízleli

Befogadás



Sötét időkben

ébredező napsugár,

Advent hajnalán.

Kozmosz



Emlékek órái

elvesztek az időben,

Megszentelt terek.

Advent



Éjjeli csendben

madárka fütyörészget.

Új hajnal vár ránk.

Betlehem



Magányos utak

véget értek az este.

Örökmécses láng.

Vesperás



nyári szellőben

hazatérő tehenek

harangszálai

Természet



világ csendjében

pihe érintésekben

egyszerűvé válsz

Felfedés



Napfényhajnalban,

a természet örömében -

Csillag születik.

Öröm



Tiszták és szentek

mélyen őrzött kincseink.

Ó! Vízkristályok.

Hagyaték



Ma. Ismeretlen

sorsösszefonódások

kortérképei.

Megálló


Nagyváros zaját

kóbor ebek álmai

elnémították

Requiem



fenyőfa rügye

szeretett társaiért

könnyeket hullat

Egész-ségünkre



védangyal őrzi

a szentháromság titkát -

baráti egység

Törvény



Reggeli homály

Mozdulatlan és csendes.

Titokmegőrzés.



Nem fésülködik

meg – élvezi a szelet.

Jól érzi magát.

Is-is




Nem tudod mit látsz

borús pillanatokban.

Napot vagy Holdat.

Csendtakaró



Ellazult cica
pihenteti tappancsát;
csendüresség.


Credo



Sötétségből - Ki

vezet a gondviselés.

Napfénykeresztség.

Reménység



Tiszta az élet

a földanya méhében.

Látható jelek.

Egy szuszra



Szélnek ereszti

féltve őrzött gőgjeit.

Megszabadulás.

Való világ



Törött üvegnek

nincs szégyelnivalója.

Szelet beenged.

Csendélet



dúsgazdag alap

megtermékenyítette

az élet fáját

Ahimszá



sorsról leszakadt

megboldogult falevél

szemeidbe néz

Vénasszonyok nyara



Sámlin a macska

déli álmát alussza.

Békés vasárnap.